CRISTOBAL RAMOS

business management

Rates and Services

Free estimates.

Services

 1. Composing of Articles
 2. Text editing
 3. Management Consulting
 4. Consulting
 5. Blog -Business Administration 
 6. Hispanic Events Across the USA
 7. News
 8. Blog -Tell us whatever you want.    Say something...
 9. Miscellaneous - Test Dates 
 10. Sports 

 

 

 

   

  1.  

    

    

  2.  

    

   Servicios

   1. Edición de Textos
   2. Redacción de Artículos
   3. Asesorías Administrativas
   4. Consultoría en Empresas
   5. Blog de Administración de Empresas 
   6. Eventos Hispanos A Nivel Nacional
   7. Noticias
   8. Blog - Cuéntenos...
   9. Variedades - ( Fechas de Exámenes, notas de interés, etc )
   10. Deportes 

    

    

    

    

     

     

      

    1.  
    2.  

    3.  

      

      

    4.  

      

      

    5.